× PROJECT FOR SALE FOR RENT/LEASE Blog About Us

酒店(三星级)在我的海滩附近待售-安通街

₫ 95 billions
An Thượng, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Overview

Updated On:
Feb 05, 2021
SKU: RC-00220
42 Bathrooms

该酒店靠近海滩,安通ST。

描述:

9层楼包括:4套单间公寓,38个酒店房间,1个餐厅,2个水疗室,1个游泳池,...

目的:城市居住用地

法律:

粉红书(长期)

商业执照

旅游总局星级标准证书

防火证书

安全证书

An Thượng, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
District: Ngũ Hành Sơn District
City: Đà Nẵng
Bathroom:
Bedroom:
Room:
Price:
Property size:
Garage size:

Contact

0943469946